Skip links

สแตนเลสคืออะไร

หลายท่านอาจจะไม่ทราบ ว่าสแตนเลสนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีประโยชน์ต่อเรามาก เพราะในประเทศไทยนั้น มีการใช้สแตนเลส ในทุก ๆ ประเภท ทั้งในครัวเรือน สแตนเลสในอุตสาหกรรม หรือ รวมไปถึงการนำเข้าสแตนเลส และส่งออกสแตนเลสประเภทต่าง ๆ ด้วย

สแตนเลสมีกี่แบบ

แน่นอนว่า สแตนเลสที่พบหรือใช้ในครัวเรือน หรือในชีวิตประจำวันนั้น ประกอบด้วยหลายประเภท

สแตนเลส สำหรับอุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรมนั้นประกอบด้วยสแตนเลส หลายประเภทอันได้แก่

  • ท่อกลมสแตนเลส
  • ท่อเหลี่ยมสแตนเลส
  • ฉากสแตนเลส
  • เพลาสแตนเลส
  • แผ่นสแตนเลส
  • เส้นแบนสแตนเลส

นอกจากนี้แล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ เราอันได้แก่ เส้นแบนสเตนเลส  อลูมิเนียมลายไม้ เครื่องมือช่าง

Leave a comment