ติดต่อ World IT Engineering Co.,Ltd. Support Forums

ข่าว => ข่าวสารจาก เวิลด์ ไอที => Topic started by: chakri boonyanaruthee on April 05, 2012, 10:09:45 PMTitle: บริษัท Acel training ยังไม่ได้ชำระเงินค่าอบรม php , xml
Post by: chakri boonyanaruthee on April 05, 2012, 10:09:45 PM
จากที่ บริษัท Accel training จำกัด

ได้ให้บริษัท world it engineering จำกัด  ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม php ณ กรมการบินพลเรือน

ตอนนี้ยังค้างชำระ อยู่ มูลค่า กว่า 40,000 บาท

จึง ใคร่ขอให้คุณ กัณฑพันธ์ บริษัท accell tralning ทำการชำระเงินโดยด่วน