ติดต่อ World IT Engineering Co.,Ltd. Support Forums

ติดต่อ สอบถาม World IT => สอบถามเรื่องบริการ WebApplication => Topic started by: chakri boonyanaruthee on May 27, 2011, 11:36:48 PMTitle: Term of service wie static
Post by: chakri boonyanaruthee on May 27, 2011, 11:36:48 PM
เงื่อนไขการให้บริการ Wie Static

1. บริการ Wie static เป็นบริการฟรี สำหรับลูกค้า บริษัท เวิลด์ ไอที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2. การใช้บริการ Wie static ทางบริษัท จะเป็นผู้ให้บริการในการสร้าง และดูแลให้ทั้งหมด

3. หากหน้า Wie Static ใช้งานไม่ได้ ทางบริษัทเวิลด์ ไอที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จะรีบจัดการให้ใช้ได้โดยเร็ว
และชดเชยระยะเวลา เวลาในการดูแลให้ เท่ากับระยะเวลาที่หน้า static ใช้งานไม่ได้
แต่ลูกค้า จะไม่สามารถนำเหตุที่หน้า wie static ใช้งานไม่ได้ มาเรียกร้องค่าเสียหายในการเสียโอกาสทางการค้ามิได้

4. การยกเลิกใช้บริการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะไม่มีการคืนเงินTerm of service สำหรับ wie static สร้างเมื่อ 27 พฤษภาคม 2554